Sporysz

Sporysz to dzielnica Żywca z charakterem mieszkalno-przemysłowym, położona w jego południowo-wschodniej części. Przylega do Kocurowa-Koleb, Śródmieścia i Zabłocia, z główną rzeką Koszarawą przepływającą przez nią. Granice wyznaczają rzeka Koszarawa, Rezerwat Grapa, granica miasta z Trzebinią i Wieprzem oraz rzeka Soła.

Przyrodniczo znaczące jest Wzgórze Grojec z wysokością 612 m n.p.m., gdzie prowadzono prace archeologiczne. Rezerwat przyrody Grapa chroni naturalne lasy liściaste.

Historia Sporysza sięga wczesnego średniowiecza z osadą kultury łużyckiej i późniejszym zamkiem. Przemysłowo znaczące były Huta Fryderyka i fabryka śrub. W okresie międzywojennym funkcjonowała tu Ochotnicza Straż Pożarna i szkoła ludowa.

Obecnie w Sporyszu znajdują się zabytki jak ruiny zamku na Grojcu, oraz szlaki turystyczne. Edukacyjnie działa tu kilka szkół podstawowych i średnich, w tym Zespół Szkół Technicznych i Leśnych. W dzielnicy funkcjonują również przedszkola, miejskie centrum kultury i biblioteka. Przemysł reprezentuje m.in. Żywiecka Fabryka Śrub „Śrubena”. Dzielnica ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną z liniami autobusowymi i stacją kolejową Żywiec-Sporysz.

Nasze miasto

nasz dom…