Historia Stowarzyszenia

Nasze stowarzyszenie, będące mozaiką różnorodnych grup zawodowych i społecznych, narodziło się z głębokiej pasji i zaangażowania w rozwój naszej dzielnicy. Od nauczycieli, strażaków zawodowych i ochotników, po emerytów i pracowników biurowych – każdy z nas pragnie wnieść wkład w tworzenie lepszej przyszłości dla naszej społeczności.

Historia naszej działalności jako stowarzyszenia rozpoczyna się w 2024r. Choć nasze działania jako nauczycieli, wolontariuszy i strażaków ochotników sięgają dwudziestu lat wstecz. W roku 2024 postanowiliśmy bardziej usystematyzować naszą współpracę zakładając Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej.

Jesteśmy dumni, że łączy nas wspólny cel – chęć działania na rzecz naszej dzielnicy. Nasze różne doświadczenia, umiejętności i perspektywy pozwalają na holistyczne podejście do wyzwań i możliwości, jakie stoją przed naszą społecznością. Dzięki temu, możemy efektywnie reagować na potrzeby naszej dzielnicy, promując jej rozwój, bezpieczeństwo i dobrobyt.

Mamy ambicję, by nasze stowarzyszenie było żywym dowodem na to, że kiedy różne grupy społeczne i zawodowe łącząc siły, mogą realnie wpływać na otaczający nas świat.

Nasza Misja

Jako Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej, naszą główną misją jest budowanie silnej, zintegrowanej i prężnej społeczności w dzielnicy Sporysz. Dążymy do tego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw, promowanie aktywności społecznych i kulturalnych, oraz działania na rzecz rozwoju edukacyjnego i ekonomicznego naszej społeczności.

Zaangażowanie w życie lokalne i tworzenie przestrzeni dla dialogu między mieszkańcami to nasz priorytet. Pragniemy, by Sporysz stał się miejscem, gdzie każdy czuje się wysłuchany, doceniony i ma realny wpływ na rozwój swojego otoczenia.

Stawiamy na edukację i rozwój umiejętności, organizując warsztaty, szkolenia i spotkania, które odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców. Wspieramy lokalne inicjatywy gospodarcze, promując produkty i usługi z naszej dzielnicy.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, instytucjami oraz władzami lokalnymi, aby nasze działania były jak najbardziej efektywne i przynoszące długofalowe korzyści dla Sporysza.

Przez naszą działalność pragniemy nie tylko reagować na bieżące wyzwania, ale także aktywnie kształtować przyszłość Sporysza, czyniąc ją jeszcze lepszym miejscem do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców.”