nocna droga krzyżowa

Podążając śladami miłości niezgłębionej

Zapraszamy na Nocną Drogę Krzyżową, którą współorganizujemy z  Parafią Chrystusa Króla w Żywcu – Sporyszu

Termin – 23.03.2024r. (Sobota) zaczynamy Mszą Świętą w Kaplicy za mostem o godz. 19:00 – następnie wyruszymy na Drogę Krzyżową. Długość trasy to około 16 km. Idziemy wspólnie modlimy się w ciszy. Przed wyjściem na trasę każdy otrzyma mapkę z oznaczonymi orientacyjnie punktami rozważań oraz treści  rozważań (oczywiście można mieć własne) zachęcamy do zrobienia i zabrania małych drewnianych krzyży, wody, latarek (najlepiej czołówek), ubioru i obuwia odpowiedniego do drogi, naładowanego telefonu komórkowego. Prosimy również by w miarę możliwości zaopatrzyć się w elementy odblaskowe – część trasy przebiega drogami. Widzimy się w sobotę +

Zasady

1 W razie problemów na trasie nr kontaktowy 514795150

2 Można iść w grupie lub indywidualnie decyzja należy do Ciebie

3 Punkty na mapie mają charakter orientacyjny 

4 Miejsca stacji powinny być oznaczone krzyzami z taśmy    flurecencyjnej  

5 podczas poruszania się po drogach publicznych kierujemy się przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem

6 Przy stacjach rozważamy w ciszy, idziemy w milczeniu

7 Pamiętaj, że wyruszając w drogę, bierzesz odpowiedzialność za siebie

PRZYDATNE

I Stacja: Jezus na śmierć skazany

W ciemnej sali, pod ciężarem niesprawiedliwego wyroku, Jezus przyjmuje swój los. Jego spojrzenie pełne miłości i przebaczenia.

Refleksja: Ile razy sami skazujemy innych bez słuchania, na podstawie plotek czy własnych uprzedzeń? Czy potrafimy ofiarować przebaczenie tam, gdzie inni widzą tylko winę?

Modlitwa: Panie, naucz nas spojrzeć na innych oczami pełnymi miłości, jak Ty patrzyłeś na tych, którzy Ciebie skazali.

 

II Stacja: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Jezus, chwiejąc się pod ciężarem krzyża, przyjmuje go bez słowa skargi. Jego przykład uczy pokory i akceptacji.

Refleksja: Jakie “krzyże” musimy nieść w naszym życiu? Czy przyjmujemy je z narzekaniem, czy z godnością i nadzieją?

Modlitwa: Daj nam siłę, Panie, abyśmy z pokorą i nadzieją przyjmowali trudy, które na nas spadają.

 

III Stacja: Jezus po raz pierwszy upada

Pod ciężarem cierpienia i fizycznej słabości, Jezus upada. To upadek ciała, ale nie ducha.

Refleksja: Czy pozwalamy sobie na słabość? Czy umiemy prosić o pomoc i akceptować nasze ograniczenia?

Modlitwa: Panie, naucz nas akceptować własne upadki jako część naszej drogi do Ciebie.

 

IV Stacja: Jezus spotyka swoją Matkę

W tłumie, pełnym wrogości i obojętności, dwa spojrzenia spotykają się – Jezusa i Jego Matki. W ich miłości jest siła.

Refleksja: Czy potrafimy dawać wsparcie tym, którzy są na naszej drodze, nawet jeśli sami jesteśmy pełni bólu?

Modlitwa: Uczyń nas, Panie, źródłem pociechy i siły dla tych, którzy jej potrzebują.

 

V Stacja: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż

Szymon, wciągnięty do pomocy wbrew własnej woli, staje się częścią historii zbawienia. Jego obecność łagodzi ból Jezusa.

Refleksja: Czy jesteśmy gotowi pomagać innym, nawet gdy to nie jest wygodne? Czy rozpoznajemy momenty, gdy możemy być Szymonem dla innych?

Modlitwa: Naucz nas, Panie, być gotowymi do pomocy, nawet gdy wymaga to poświęceń.

 

VI Stacja: Weronika ociera twarz Jezusa

W akcie odwagi i współczucia, Weronika przeciska się przez tłum, by dotknąć Jezusa. Jej gest zostaje nagrodzony wiecznym znakiem.

Refleksja: Jak często przechodzimy obojętnie obok cierpienia innych? Czy mamy odwagę okazać miłosierdzie?

Modlitwa: Spraw, abyśmy mieli odwagę, Panie, działać z miłością, nawet w obliczu ryzyka.

 

VII Stacja: Jezus po raz drugi upada

Nawet Jezus, Syn Boży, doświadcza ludzkiej słabości. Jego kolejny upadek przypomina o ciężarze naszych grzechów.

Refleksja: Czy potrafimy wstać po porażkach i iść dalej? Czy dajemy sobie szansę na nowy początek?

Modlitwa: Pomóż nam, Panie, nie tracić nadziei i zawsze dążyć do poprawy.

 

VIII Stacja: Jezus pociesza płaczące niewiasty

Nawet w drodze na Golgotę, Jezus znajduje siły, by pocieszyć innych. Jego słowa przynoszą nadzieję.

Refleksja: Czy potrafimy być dla innych źródłem pociechy? Czy nasza obecność przynosi ulgę?

Modlitwa: Ucz nas, Panie, być dla innych znakiem Twojej obecności i miłości.

 

IX Stacja: Jezus po raz trzeci upada

Na wyboistej drodze do Golgoty, Jezus upada po raz trzeci. Jego wycieńczone ciało prawie nie ma sił, ale duch pozostaje niezłomny.

Refleksja: Jak reagujemy, gdy życie wystawia nas na kolejne próby? Czy mamy siłę, by podnieść się i iść dalej, mimo ciągłych przeciwności?

Modlitwa: Daj nam wytrwałość, Panie, byśmy nie poddawali się, bez względu na to, jak trudna jest nasza droga.

 

X Stacja: Jezus jest rozebrany z szat

Jezus zostaje pozbawiony wszystkiego, co miał. W tym akcie upokorzenia, odsłania się Jego prawdziwa królewska godność.

Refleksja: Jak my radzimy sobie z upokorzeniem? Czy potrafimy zachować godność i wiarę w obliczu poniżenia?

Modlitwa: Pomóż nam, Panie, zachować wewnętrzną siłę i godność, nawet gdy świat próbuje nas zniszczyć.

 

XI Stacja: Jezus przybity do krzyża

Gwoździe przebijają ręce i nogi Jezusa, przybijając Go do krzyża. Każde uderzenie młotka jest echem naszych grzechów.

Refleksja: Czy zdajemy sobie sprawę z ciężaru naszych działań? Czy potrafimy przyjąć odpowiedzialność i prosić o przebaczenie?

Modlitwa: Naucz nas, Panie, prawdziwego żalu za grzechy i odwagi, by przyznać się do naszych błędów.

 

XII Stacja: Jezus umiera na krzyżu

Zawieszony między niebem a ziemią, Jezus wypowiada ostatnie słowa i oddaje ducha. W Jego ofierze kryje się nadzieja zbawienia.

Refleksja: Jakie znaczenie ma dla nas śmierć Jezusa? Czy potrafimy odnaleźć w niej źródło naszego zbawienia?

Modlitwa: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją ofiarę. Naucz nas żyć w świetle Twojego zbawienia.

 

XIII Stacja: Jezus jest zdjęty z krzyża

W ciszy i żałobie, ciało Jezusa jest zdjęte z krzyża i oddane w ręce Jego Matki. To moment niezgłębionego smutku i miłości.

Refleksja: Jak przeżywamy momenty straty i żałoby? Czy potrafimy znaleźć pociechę w wierze?

Modlitwa: Daj nam pociechę w smutku, Panie, i siłę, by iść dalej pomimo bólu i straty.

 

XIV Stacja: Jezus jest złożony do grobu

Ciało Jezusa jest owinięte w płótno i złożone w grobie. Kamień zamyka wejście, ale to nie koniec historii.

Refleksja: Czy w naszym życiu są “zamknięte groby”, sytuacje, które wydają się beznadziejne? Czy potrafimy zachować wiarę w moc zmartwychwstania?

Modlitwa: Panie, obudź w nas nadzieję, że nawet najciemniejsza noc ustąpi miejsca świtaniu zmartwychwstania

1. Organizatorami wydarzenia są Parafia Chrystusa Króla w Żywcu Sporyszu oraz Sporyskie Centrum Aktywności Lokalnej
2. Projekt polega na zachęcaniu do podejmowania indywidualnej praktyki religijnej w formie Nocnej Drogi Krzyżowej na którą wyruszamy pieszo.
Rozpoczynamy wspólną Mszą Świętą.
3. Na NDK można wyruszyć samemu lub w małej grupce. W każdym przypadku obowiązuje milczenie. NDK nie jest pielgrzymką w rozumieniu art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Każdy Uczestnik realizuje NDK na własną odpowiedzialność.
5. Trasa proponowana przez Organizatora nie jest odpowiednie dla każdego Uczestnika o każdej porze roku. Uczestnik powinien każdorazowo indywidualnie zweryfikować, czy Trasa jest dla niego odpowiednia w danym czasie.
6. Uczestniczenie w wydarzeniach związanych z NDK nie wymaga rejestracji, nie są pozyskiwane żadne dane osobowe
7. Organizator nie kontroluje, nie kwalifikuje i nie ocenia Uczestników po sposobie realizacji przez nich NDK pozostawiając to sferze ich wyboru i własnej duchowości.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika na trasie. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób.
9. Każdy dorosły Uczestnik korzysta z trasy na własną odpowiedzialność, a osoba niepełnoletnia na odpowiedzialność pełnoletniego opiekuna, przy czym Organizator zaleca udział w Projekcie osobom powyżej 18 roku życia.
10. Wybierając sposób realizacji Indywidualnej Drogi Krzyżowej Uczestnik powinien w szczególności:
1) wziąć pod uwagę swój stan psychofizyczny, w tym aktualny stan zdrowia na podstawie oceny własnej lub konsultacji zasięgniętej u lekarza
2) zastosować się do standardów przejścia NDK zalecanych przez Organizatora w szczególności co do indywidualnego pieszego
charakteru przejścia, zachowania zasady milczenia oraz poddania się refleksji na podstawie zaproponowanych rozważań lub własnych źródeł,
3) zapoznać się z trasą
4)  zapewnić sobie ubiór, obuwie i wyposażenie odpowiednie do trasy i czasu jej realizacji,
6) zapewnić osoby towarzyszące, jeśli jest to obiektywnie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,
7) zastosować powszechnie stosowane środki bezpieczeństwa na trasie,
8) zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności tymi dotyczącymi ruchu drogowego,
9) powiadomić osoby trzecie o czasie realizacji planowanej trasy oraz jej przebiegu.
11. Wytyczne wskazane w ust. 10 mają charakter zaleceń. Organizator nie organizuje ani nie odpowiada za sposób odbycia Indywidualnej NDK przez Uczestnika.